top of page

ארנה ירושלים

הרכבת לוחות פורצלן

רכבת 100 באר שבע
2013-2014

יצור והרכבת לוחות נמשכים כדוגמת קל-זיפ עם מיכון נייד של חברתנו

החברה יצרה והרכבה כמות של כ 26000 מ"ר חיפויי גג וכ12000מ"ר של חיפויי קירות  

 

חיפוי גגות וקירות במתנ"ס נחלת יהודה
יצור מגשי פח קונסטרוקטיביים 
באתר היכל באר שבע 2013-2014
bottom of page